تبلیغات
***چشم بادومی*** - keep your head down


***چشم بادومی***

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep

چقدر بده که گروه های خوبی مثهtvxqوss501اینطوری از هم جدا میشن.به جاشون گروه هایی میان که حتی ارزش حرف زدن رو هم ندارن.البته هنوز بهss501امیدی هست که برگردن ولی راجع بهtvxqچی؟به هر حال ما همیشه طرفدارشون بودیم و میمونیماینم ازtvxqدونفره.   دانلود اهنگ*


طبقه بندی: tvxq، 
[ سه شنبه 19 بهمن 1389 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ danoosh ] نظرات      قالب ساز آنلاین