تبلیغات
***چشم بادومی*** - بیهوشی


***چشم بادومی***

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep

توی اخرین اجرایfxکریستال بیچاره روی صحنه بیهوش شد.وقتی به بیمارستان رسوندنش دکتر گفت به خاطر فشار عصبی بوده.


طبقه بندی: fx، 
[ چهارشنبه 13 بهمن 1389 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ danoosh ] نظرات      قالب ساز آنلاین