تبلیغات
***چشم بادومی*** - فروش عالی البومkara


***چشم بادومی***

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep

این گروه تونسته با فروش فوق العادهی البوم خودش یعنیgirls talk پس از 7 هفته از انتشار ان به صدر جدولOricon top 10صعود کنه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     به گفته ی صنعت ضبظ ژاپن(RIAJ) این البوم فروشی معادل100.000نسخه داشت وبعد از 2 هفته فروش ان به250.000نسخه رسید.این شرکت گفته karaبه عنوان اولین گروه دختر بین الملی هنوز فروش خوبی داره و ما امید واریم که فروش ان به300.000نسخه برسد.این البوم در نوامبر گذشته توزیع شد.همچنین میزان دانلود  MRوJUMPING به250.000رسیده.این البوم با البوم HOOTازSNSDدر رقابته                                                                                                                                                                                                             عکس ها رو تو ادامه ببینید                                                     JANUARY 2011                                                                   چندتا عکس ازGIRLS TALK                                                                                                                  


طبقه بندی: kara، 
[ پنجشنبه 7 بهمن 1389 ] [ 11:03 ب.ظ ] [ danoosh ] نظرات      قالب ساز آنلاین